UC San Diego
Quarter:

Professor Turakhia, Yatish Girish - SP23